Ενημέρωση

7 διαφορετικά πλαστικά μιας χρήσεως για κάθε μπουκάλι

Από πόσα επιμέρους πλαστικά μίας χρήσεως νομίζετε ότι αποτελείται μία πλαστική φιάλη μιας χρήσεως;

ERIKLI SU 05 LT59e5fc39bce58-1
1ο. Το σώμα της φιάλης (πλαστικό PET)

2ο. Το καπάκι

3ο. Την πλαστική ταινία που περιβάλλει το σώμα της φιάλης και περιέχει τις πληροφορίες για το εμφιαλωτήριο, την εμφιάλωση, τα στοιχεία του νερού, κ.α.

4ο. Το πλαστικό συρρίκνωσης (shrink film) που περιβάλλει τα μπουκάλια για την μεταφορά από τα καταστήματα αγοράς.

5ο. Το χερούλι με το οποίο μεταφέρουμε την κάθε συσκευασία.Water-sp6-2

6ο. Το πλαστικό (stretch film) με το οποίο τυλίγονται οι παλέτες με μπουκάλια.

7ο. Πλαστική ταινία φαρδιά τύπου selotape που τυλίγεται συνήθως γύρω από το stretch film και σταθεροποιεί καλύτερα το φορτίο.

Είναι εντυπωσιακό, αλλά μια πλαστική φιάλη εμφιαλωμένου νερού μιας χρήσεως αποτελείται από 7 διαφορετικά πλαστικά μιας χρήσεως, τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν ανακυκλώνονται!4

Γενικός Διευθυντής Aqualife
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

05/06/2020 Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος