Αντλία για φίλτρα αντίστροφης όσμωσης

Η αντλία τοποθετείται με ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης, όταν η πίεση στο δίκτυο ύδρευσης είναι λιγότερο από 2,8 atm

Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • Ροή 1.5 gal / min
  • Μέγιστη πίεση εισόδου: 2 bar
  • Η μέγιστη πίεση εξόδου 5,5 bar
  • Τρέχουσα Δύναμη: 1,7 Α
  • Ισχύς: 24V DC