Φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα από Κέλυφος Καρύδας 1mm με αντιμικροβιακή δράση

Φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα από Κέλυφος Καρύδας γιά μείωση ζιζανιοκτόνων,φυτοφαρμάκων (ατραζίνη ) 1μf

Είναι κατασκευασμένο από ενεργό άνθρακα κέλυφους καρύδας και σχεδιασμένο να προσαρμόζεται σε όλες τις φιλτροθήκες 10”. Είναι κατάλληλο για φιλτράρισμα κρύου πόσιμου νερού. Η κατασκευή του φίλτρου είναι τέτοια ώστε να αποτρέπεται η τυχόν διαρροή μικρών τμημάτων του υλικού φίλτρανσης.

Πιστοποιήσεις: Nsf, Tuv Austria, Iso, Water Quality

Κατασκευάζεται στην Αμερική

Κατηγορία:
Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά
  • 100 % άνθρακας από κέλυφος καρύδας
  • 100% αφαίρεση χλωρίου
  • Απορροφητικότητα έως 1 μm micron
  • Απομάκρυνση ιζημάτων (άμμος, λάσπη, σκουριά και αιωρούμενα στερεά) 1μm
  • Αφαίρεση του χλωρίου έως και 100% ,οργανικών ρυπαντών, φυτοφαρμάκων , παθογόνων χημικών ουσιών σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
  • Βελτίωση της γεύσης και της οσμής του νερού σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 42
  • Δεν απελευθερώνει σκόνη άνθρακα
  • Μείωση μολύβδου (ο μόλυβδος αποτελεί ένα άκρως τοξικό μέταλλο που εισέρχεται στο πόσιμο νερό κυρίως από τις σωληνώσεις ύδρευσης) σύμφωνα με NSF/ANSI Standard 53
  • Μείωση ΜΤΒΕ
  • Μείωση αμιάντου
  • Μείωση σωματιδίων
  • Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων
  • Μείωση κυστών
  • Μείωση ατραζίνης (ζιζανιοκτόνο)
  • Μείωση του υδραργύρου
  • Μείωση χλωραμίνης