Κεραμικό Φίλτρο νερού 0,3mm

Το κεραμικό Φίλτρο 10” επιτυγχάνει φίλτρανση έως και 0,3 micron και είναι συμβατό με όλα τα συστήματα φίλτρανσης των 10” της αγοράς.

Απομακρύνει αποτελεσματικά στερεά σωματίδια χώμα, σκουριά, άμμο, λάσπη, ενώ παράλληλα κατακρατεί το μεγαλύτερο ποσοστό από παράσιτα, κύστες και ορισμένα βακτήρια του νερού βρύσης οπως e coli.

Παρέχει εξαιρετική απορρόφηση του χλωρίου, εύφλεκτων διαλυτών, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και βελτιώνει την γεύση και την οσμή του νερού. Επιπλέον παρέχει αφαίρεση ζιζανιοκτόνων, φαινόλης, βενζόλιο, οργανικών ενώσεων, μηχανικές προσμείξεις και μερικά βακτήρια, κύστες και τους ιούς από πόσιμο νερό.

Κατηγορία:
Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Τεχνικά Χαρακτηριστικά
    • Αφαίρεση στερεών σωματιδίων, χώμα, άμμο, λάσπη και σκουριά.
    • Αφαίρεση κυστών, βακτηρίων και παρασίτων.
    • Αφαίρεση ζιζανιοκτόνων, φαινόλης, βενζολίου και οργανικών ενώσεων.
    • Θερμοκρασία Λειτουργίας : 2°C – 55°C