Κλέφτης για σύνδεση με φίλτρο στην παροχή Νερού 1-2

Κλέφτης 1/2″ με βάνα 1/4” για την παροχή νερού σε φίλτρα κάτω πάγκου, φίλτρα ψυγείου κ.τ.λ.

Κατηγορία:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει ένα ορειχάλκινο ρακόρ "κλέφτη" 1/2"
Φόρμα Ενδιαφέροντος