X
Ωράριο: Δευ. - Παρ. 8.00 - 16.00
Επικοινωνία : 210-9333233

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης

Προοίμιο

 Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aqualife.gr, και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Aqualife».

Ο διαδικτυακός τόπος της Aqualife σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Εταιρεία».


Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διακριτικός Τίτλος: Aqualife

Έδρα: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 4-6 / ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ / 17124

ΔΟΥ / ΑΦΜ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ / 132696414

Τηλέφωνο: 210 9333 233

Email: info@aqualife.gr

 

Δεσμευτικότητα

Η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στην Aqualife. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του / της στην Aqualife, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

H Aqualife διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Συνεπώς, συνιστάται στους επισκέπτες . χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου της Aqualife (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.τ.λ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Το όνομα χώρου (domain name) www.aqualife.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την 30/03/2011 με αριθμό πρωτοκόλλου 1647416 και το «Aqualife» είναι νόμιμα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα (trademark) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Aqualife και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η Aqualife και η Εταιρεία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτό ή / και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Aqualife παρέχονται «ως έχουν».

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών.

Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη / χρήστη.

Η Aqualife δημοσιεύει κατά περιόδους ορισμένα άρθρα με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του.

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Aqualife και της Εταιρείας αναφορικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την έλλειψη λαθών ή την επάρκεια των εγγράφων αυτών.

 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Με την παρούσα συμφωνία ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από τις παρακάτω παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

 

Οι επισκέπτες / χρήστες απαγορεύεται ρητά να:

 • Διανέμουν περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
 • Παραβιάζουν πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
 • Περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
 • Να περιέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο επισκέπτης / χρήστης της Aqualife υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη / χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του επισκέπτη / χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον επισκέπτη / χρήστη για παραβιάσεις των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της Aqualife εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

 

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της Aqualife παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών / χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).

Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε εναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.

Η Aqualife και η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη / χρήστη.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμών

 1. Η Eταιρεία διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), υπό τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ακολουθούν καθώς και υπό τους ειδικότερους όρους εκάστου Διαγωνισμού, με έπαθλα τα δώρα που προκηρύσσονται στο πλαίσιο κάθε κλήρωσης.
 2. Αντικείμενο των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια κληρώσεων, νικητών, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις καθώς και οι ειδικότεροι ισχύοντες ανά Διαγωνισμό όροι.
 3. Οι πελάτες θα μπορούν να λάβουν γνώση για την Διάρκεια εκάστου Διαγωνισμού, τον αριθμό των νικητών, τα δώρα, την ημερομηνία διεξαγωγής των κληρώσεων, τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετοχών και τον χρόνο ανακοίνωσης των νικητών ανά Διαγωνισμό, από τους ειδικότερους όρους αυτού, οι οποίοι θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Aqualife έγκαιρα, πριν την έναρξη του Διαγωνισμού και θα παραμένουν διαρκώς αναρτημένοι καθ’ όλη την Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Διαγωνισμών θα έχουν πρόσωπα, οι οποίοι θα πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που θα τάσσει η Εταιρεία ανά Διαγωνισμό (επί παραδείγματι πελάτες του e-shop της Aqualife, οι οποίοι θα προβούν κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού σε αγορά συγκεκριμένων προϊόντων).
 5. Για την συμμετοχή προσώπων στους Διαγωνισμούς, θα απαιτείται η συναίνεση τους, η οποία θα παρέχεται κατά τον κάθε φορά οριζόμενο από την Εταιρεία τρόπο. Η εν λόγω παροχή συναίνεσης θα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα του συνόλου των όρων του Διαγωνισμού, ακόμα και στην περίπτωση που αυτοί μελλοντικά τροποποιηθούν.
 6. Από τους Διαγωνισμούς εξαιρούνται: α. οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και της Generation Y και οι συγγενείς αυτών μέχρι και Α’ βαθμού, β. άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, γ. άτομα που δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς και δ. λοιπά πρόσωπα, τα οποία ρητά τυχόν ορίζονται στους ειδικότερους όρους εκάστου Διαγωνισμού.
 7. Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα ενημερώνεται για την ανάδειξη του ως νικητή στο τηλέφωνο επικοινωνίας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τα οποία δήλωσε στην Εταιρεία.
 8. Οι συμμετέχοντες στους Διαγωνισμούς οφείλουν να παρέχουν στην Εταιρεία αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη δεδομένα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους στους Διαγωνισμούς και να ενημερώνουν εγκαίρως και ορθώς την Εταιρεία σε περίπτωση τροποποίησής τους.
 9. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη δυνατότητας ανεύρεσης του νικητή λόγω δήλωσης αναληθών ή ανακριβών στοιχείων επικοινωνίας από τον συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή λόγω μεταγενέστερης τροποποίησής τους, η οποία δεν γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν μπορεί να ειδοποιήσει τον νικητή εξαιτίας των εν λόγω συνθηκών, θα ειδοποιείται ο αναπληρωματικός, κατά την σειρά κλήρωσης, νικητής του Διαγωνισμού. Οι νικητές των Διαγωνισμών θα υποχρεούνται για την παραλαβή του δώρου, να προσκομίσουν αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας στην Εταιρεία, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα από αυτούς στοιχεία.
 10. Τα δώρα που θα αποδοθούν στον κάθε νικητή είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα, ούτε μπορούν να τροποποιηθούν, κατ’ επιλογή του εκάστοτε νικητή.
 11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της να μεταβάλλει τους όρους κάθε Διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή να τους ακυρώσει και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση Διαγωνισμού.
 12. Οι ειδικοί όροι που θα ανακοινώνει η Εταιρεία για κάθε Διαγωνισμό, θα είναι συμπληρωματικοί των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς της Εταιρείας και σε περίπτωση σύγκρουσης θα υπερισχύουν των τελευταίων.
 13. Η συμμετοχή σε κάθε Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του Διαγωνισμού (Γενικών και Ειδικών) εκ μέρους κάθε συμμετέχοντος.
 14. Οι συμμετέχοντες σε Διαγωνισμό, οι οποίοι κατά την διάρκεια αυτού επιθυμούν την διακοπή της συμμετοχής τους σε αυτόν για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνικά στην Εταιρεία στο 210 933 3233 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aqualife.gr.
 15. Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου από τον νικητή του Διαγωνισμού εντός του τασσόμενου από την Εταιρεία χρονικού διαστήματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ειδοποιεί τον αναπληρωματικό, κατά την σειρά κλήρωσής του, νικητή του Διαγωνισμού.
 16. Σε περίπτωση μη συνεργασίας του νικητή με την Εταιρεία στο πλαίσιο της πιστοποίησής του από την τελευταία για την απόδοση σε αυτόν του δώρου ή σε περίπτωση μη παραλαβής από τον νικητή του δώρου εντός του τασσόμενου από την Εταιρεία χρονικού διαστήματος ή διαφωνίας του ως προς τον τρόπο απόδοσης σε αυτόν του δώρου, ο νικητής θα θεωρείται ότι δεν αποδέχεται το δώρο και η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον αναπληρωματικό, κατά την σειρά κλήρωσής του, νικητή του Διαγωνισμού.
 17. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη μία συμμετοχή, εάν κρίνει, ότι αυτή δεν πληροί τους Όρους (Γενικούς ή/και Ειδικούς) και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 18. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για γεγονότα, τα οποία δύναται να επηρεάσουν τον εκάστοτε Διαγωνισμό, την εκάστοτε κλήρωση ή/και τα αποτελέσματα αυτής, και τα οποία οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργίας του διαδικτύου, υπερφόρτωσης του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, κ.α.
 19. Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται, υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ίδια ή μέσω άλλου προσώπου, που η ίδια θα ορίσει, τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών, δια αυτοματοποιημένων μέσων (στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών επεξεργασίας), με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια των Διαγωνισμών.
 20. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στους Διαγωνισμούς της Εταιρείας έχει ως νομική βάση την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των προσώπων στον εκάστοτε Διαγωνισμό.
 21. Οι συμμετέχοντες στους Διαγωνισμούς έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους θα αποτελέσουν από την Εταιρεία αντικείμενο επεξεργασίας, το δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης αυτών, σε περίπτωση λάθους ή ανακρίβειας των ήδη δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα εναντίωσης για οποιαδήποτε, μετά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, επεξεργασία από την Εταιρεία, καθώς και δικαίωμα διαγραφής τους.
 22. Τυχόν άσκηση οιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης και διαγραφής, θα συνεπάγεται, ανάλογα με το στάδιο άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, είτε την μη δυνατότητα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς της Εταιρείας, είτε την αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής του ασκούντος το δικαίωμα σε τυχόν τρέχοντα Διαγωνισμό είτε την μη παράδοση του δώρου στον νικητή.
 23. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων στους Διαγωνισμούς της Εταιρείας θα τηρούνται από την τελευταία για διάστημα πέντε (5) ετών από την λήξη του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου ο πελάτης συμμετείχε, για οιαδήποτε διαφορά δύναται να προκύψει από τον εν λόγω Διαγωνισμό.
 24. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στους Διαγωνισμούς της Εταιρείας θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, στον οποίο ο πελάτης έχει δηλώσει συμμετοχή και για κανένα άλλο σκοπό.
 25. Οι ως άνω όροι περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν συμπληρωματικά με τα αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία είναι συνεχώς αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Aqualife.
 26. Η Εταιρεία, οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που ο αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική, αποθετική ή άλλου είδους ζημία, η οποία προέρχεται από ή συνδέεται με τον Διαγωνισμό, που πραγματοποιεί η Εταιρεία κατά τους παρόντες όρους και τους τυχόν ειδικότερους όρους εκάστοτε Διαγωνισμού.
 27. Μετά τη Λήξη κάθε Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει μετά το εν λόγω στάδιο ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 28. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση των Γενικών ή/και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς της Εταιρείας, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας τους ελληνικούς νόμους, θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, αξίωσης, ερμηνείας ή διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους χρήσεως.

Η Aqualife και η Εταιρεία έχουν ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης / χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή στο info@aqualife.gr.